Dôležité dátumy

15/03/2012

Otvorenie registrácie

12/06/2012

Koniec prihlasovania abstraktov a sympózií

15/07/2012

Oznam o akceptácii či neakceptácii abstraktov

15/08/2012

Zverejnenie programu konferencie

17-19/09/2012

Konferencia

10/10/2012

Termín odovzdania príspevkov do zborníka

31/12/2012

Publikácia zborníka


Organizátori konferencie

Hlavný organizátor: Ústav experimentálnej psychológie SAV

Spoluorganizátori: Spoločenskovedný ústav SAV
                         Psychologický ústav AV ČR
                         Psychologický ústav FF MU

Vedecký výbor

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.


 

Organizačný výbor

Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
Ing. Mgr. Robert Hanák, PhD.
Peadr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Mgr. Lenka Čičmanová, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Mgr. Eva Drobná
Mgr. Katarína Dudeková
Mgr. Hana Harenčárová
Mgr. Ivana Kamhalová
Mgr. Lenka Kostovičová
Mgr. Mária Tunyiová