Dôležité dátumy

15/03/2012

Otvorenie registrácie

12/06/2012

Koniec prihlasovania abstraktov a sympózií

15/07/2012

Oznam o akceptácii či neakceptácii abstraktov

15/08/2012

Zverejnenie programu konferencie

17-19/09/2012

Konferencia

10/10/2012

Termín odovzdania príspevkov do zborníka

31/12/2012

Publikácia zborníka


Kontakt na organizátorov


Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
e-mail: konferenciaspo2012@gmail.com
t.č.: 02/54775625