Rozhodovanie
v kontexte kognície,
osobnosti a emócií IV.

IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20.6.2014, Bratislava, Hotel Tatra

Miesto konania konferencie

 

Hotel Tatra ****
Nám. 1 mája 5
811 06 Bratislava
Slovenská republika
http://www.hoteltatra.sk
https://maps.google.sk/HotelTatraZasielanie abstraktov

 

Formulár pre podanie abstraktov sa nachádza na adrese https://docs.google.com/forms/d/1VsWCkSKB-Ri6v8ja4uNvSdSnHoi7V-nq3gdkrK4Nx8s/viewform. Konečný termín pre podanie abstraktu je 18.4.2014.Registrácia

 

Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom nasledovného formulára
https://docs.google.com/forms/d/1k6vTlcbQ2XAbM5yfI0u5-dOlVmF23e9UEVdcdQcVTKo/viewformKonferenčné poplatky

 

Konferenčný poplatok – aktívna účasť 50,-€*
Konferenčný poplatok pre študentov denného štúdia všetkých troch stupňov – aktívna účasť 20,-€*
Konferenčný poplatok – pasívna účasť 5,-€ (možnosť uhradiť aj na mieste)**

*Konferenčný poplatok pri aktívnej účasti zahŕňa účasť na vedeckom programe konferencie, konferenčné materiály, knihu abstraktov, zborník príspevkov, občerstvenie počas prestávok, obed.
**Konferenčný poplatok pri pasívnej účasti zahŕňa účasť na vedeckom programe konferencie.

Konferenčný poplatok uhraďte do 31.5.2014 prevodom na:
číslo účtu 7000009023 / 8180
IBAN: SK7281800000007000009023
BIC (SWIFT) kód banky: SPSRSKBA
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Názov a adresa prijímateľa: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava, Slovenská republika

Do správy pre prijímateľa resp. do účelu platby uveďte meno, za koho je konferenčný poplatok uhradený (ak pôjde o skupinovú úhradu, uveďte samostatne priezviská všetkých prihlásených, inak nebude možné vašu platbu identifikovať).Pokyny pre aktívnych účastníkov

 

Pre ústne prezentácie je predbežne vyhradený čas 15 minút vrátane diskusie. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom. V prípad záujmu o inú prezentačnú techniku kontaktujte organizátorov.Zborník príspevkov

 

Príspevky do zborníka sa prihlasujú e-mailom na konferenciauepsav@gmail.com. Konečný termín pre podanie príspevku je 30.6.2014. Na písanie príspevku využite prosím nasledovnú šablónu s pokynmi: ŠablónaUbytovanie

 

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Je možné ubytovať sa priamo na mieste konania konferencie (hotel Tatra - je potrebné v objednávke zadať heslo "Rozhodovanie", http://www.hoteltatra.sk/) alebo v okolitých hoteloch.Dôležité termíny

  • 18.4.2014 - ukončenie zasielania abstraktov
  • 1.5.2014 - informácia o prijatí abstraktov
  • 31.5.2014 - ukončenie registrácie
  • 31.5.2014 - uhradenie konferenčných poplatkov
  • 20.6.2014 - konferencia
  • 30.6.2014 zasielanie príspevkov