Rozhodovanie
v kontexte kognície,
osobnosti a emócií IV.

IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20.6.2014, Bratislava, Hotel Tatra

Kontakt na organizátorov

 

Web: www.psychologia.sav.sk/rozhodovanie/

E-mail: konferenciauepsav@gmail.com

Dôležité termíny

  • 18.4.2014 - ukončenie zasielania abstraktov
  • 1.5.2014 - informácia o prijatí abstraktov
  • 31.5.2014 - ukončenie registrácie
  • 31.5.2014 - uhradenie konferenčných poplatkov
  • 20.6.2014 - konferencia
  • 30.6.2014 zasielanie príspevkov