Ústav experimentálnej
psychológie

Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
02/54773509
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV 12.11.2013 uskutočnili dve popularizačné prednášky:
O 10:00 Mgr. Katarína Košíková: Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.
O 11:00 Mgr. Mária Hatoková, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD.: Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na výsledné rozhodnutie?


Uskutočnená konferencia

Ústav experimentálnej psychológie SAV organizoval konferenciu Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Konferncia sa uskutočnila 20.6.2014 V hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie na webstránke konferencie.

Ocenenia doktorandky Mgr. Lenky Kostovičovej

Naša mladá kolegyňa, Mgr. Lenka Kostovičová, v krátkom čase získala dve významné ocenenia za svoju vedeckú činnosť na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Stala sa TOP študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia (11.12.2013) a pred mesiacom tiež získala grant nadácie INTENDA pre najlepších doktorandov a doktorandky. Lenke gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie (nielen) vedecké úspechy!
link na TOP študentskú osobnosť: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5171
link na grant nadácie INTENDA: http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-nadacia-intenda-ocenila-najlepsie-doktorandky-a-doktorandov/173550/


Projekt APVV

Ústav experimentálnej psychológie pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. Mgr. Petra Halamu, PhD. bol úspešný vo výzve APVV 2012 a získal grant na riešenie projektu: APVV-0361-12: „Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty“.


Zborník z konferencie Sociálne procesy a osobnosť je už na webe

17. – 19.9. 2012 sa uskutočnila konferencia Sociálne procesy a osobnosť. Fotky a zaujímavosti z konferencie nájdete na našej facebookovej stránke zborník je už zverejnený na stránke konferencie..

Výsledok pravidelného hodnotenia organizácií SAV za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2011:

Organizácia akreditovaná v kategórii A (schválené 15.10.2012)

Napĺňanie zákona č. 546/2010 Z.z. o povinne zverejňovaných zmluvách, faktúrach, objednávkach možno sledovať tu: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=44&action=contracts