Ústav experimentálnej
psychológie

Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
02/54773509
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality

Pripravovaná konferencia

Ústav experimentálnej psychológie SAV organizuje konferenciu Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Konferncia sa uskutoční 20.6.2014 V hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie na webstránke konferencie.

Ocenenia doktorandky Mgr. Lenky Kostovičovej

Naša mladá kolegyňa, Mgr. Lenka Kostovičová, v krátkom čase získala dve významné ocenenia za svoju vedeckú činnosť na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Stala sa TOP študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia (11.12.2013) a pred mesiacom tiež získala grant nadácie INTENDA pre najlepších doktorandov a doktorandky. Lenke gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie (nielen) vedecké úspechy!
link na TOP študentskú osobnosť: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5171
link na grant nadácie INTENDA: http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-nadacia-intenda-ocenila-najlepsie-doktorandky-a-doktorandov/173550/


Popularizačné prednášky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 sa 13.11.2013 uskutočnili na Ústave experimentálnej psychológie dve popularizačné prednášky pre verejnosť:
O 10:00 Mgr. Ing. R. Hanák. PhD.: Intuícia v rozhodovaní.
O 11:00 Mgr. K. Dudeková, Mgr. H. Harenčárová,Mgr. L. Kostovičová: Rozhodovanie sa v podmienkach rizika: Prečo je dôležité rozumieť pravdepodobnosti.


Projekt APVV

Ústav experimentálnej psychológie pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. Mgr. Petra Halamu, PhD. bol úspešný vo výzve APVV 2012 a získal grant na riešenie projektu: APVV-0361-12: „Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty“.


Zborník z konferencie Sociálne procesy a osobnosť je už na webe

17. – 19.9. 2012 sa uskutočnila konferencia Sociálne procesy a osobnosť. Fotky a zaujímavosti z konferencie nájdete na našej facebookovej stránke zborník je už zverejnený na stránke konferencie..

Výsledok pravidelného hodnotenia organizácií SAV za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2011:

Organizácia akreditovaná v kategórii A (schválené 15.10.2012)

Napĺňanie zákona č. 546/2010 Z.z. o povinne zverejňovaných zmluvách, faktúrach, objednávkach možno sledovať tu: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=44&action=contracts