Ústav experimentálnej
psychológie

Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
02/54773509
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality

Blížiaca sa konferencia

VÚstav experimentálnej psychológie SAV pri príležitosti svojho 60-teho výročia organizuje konferenciu s názvom "Cesty k rozhodovaniu: Šesť dekád psychologického výskumu". Konferencia sa uskutoční 10.4.2015 v zasadačke pavilónu spoločenských vied, SAV. Bližšie informácie nájdete tu.


Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV 12.11.2013 uskutočnili dve popularizačné prednášky:
O 10:00 Mgr. Katarína Košíková: Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.
O 11:00 Mgr. Mária Hatoková, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD.: Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na výsledné rozhodnutie?


Uskutočnená konferencia

Ústav experimentálnej psychológie SAV organizoval konferenciu Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Konferncia sa uskutočnila 20.6.2014 V hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie na webstránke konferencie.

Ocenenia doktorandky Mgr. Lenky Kostovičovej

Naša mladá kolegyňa, Mgr. Lenka Kostovičová, v krátkom čase získala dve významné ocenenia za svoju vedeckú činnosť na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Stala sa TOP študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia (11.12.2013) a pred mesiacom tiež získala grant nadácie INTENDA pre najlepších doktorandov a doktorandky. Lenke gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie (nielen) vedecké úspechy!
link na TOP študentskú osobnosť: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5171
link na grant nadácie INTENDA: http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-nadacia-intenda-ocenila-najlepsie-doktorandky-a-doktorandov/173550/


Projekt APVV

Ústav experimentálnej psychológie pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. Mgr. Petra Halamu, PhD. bol úspešný vo výzve APVV 2012 a získal grant na riešenie projektu: APVV-0361-12: „Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty“.


Zborník z konferencie Sociálne procesy a osobnosť je už na webe

17. – 19.9. 2012 sa uskutočnila konferencia Sociálne procesy a osobnosť. Fotky a zaujímavosti z konferencie nájdete na našej facebookovej stránke zborník je už zverejnený na stránke konferencie..

Výsledok pravidelného hodnotenia organizácií SAV za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2011:

Organizácia akreditovaná v kategórii A (schválené 15.10.2012)

Napĺňanie zákona č. 546/2010 Z.z. o povinne zverejňovaných zmluvách, faktúrach, objednávkach možno sledovať tu: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=44&action=contracts